ТОМАС   ГОББС, "ЛЕВIАФАН"

частина I. Про людину

 1. Держава - це штучна людина: верховна влада - штучна душа, виконавча й судова влада - суглоби, нагорода й покарання - нерви, добробут усiх приватних осiб - сила, справедливість і закони - штучний розум і воля, громадянський мир - здоров'я, громадянська війна - смерть.
 2. Однакові пристрасті керують усіма людьми, але об'єкти цих пристрастей різні, бо залежать від індивідуального устрою людини і виховання. Верховний правитель має осягнути в самомі собі весь людський рід, а не тільки окрему людину.
 3. Думка - це привид/мара об'єкта ззовні нас.
  Відчуття - початок усiх думок. Відчуття - вiдбувається внаслiдок того, що зовнішнє тіло здійснює тиск на відповідний орган чуття людини.
  Уява - ослаблене часом або простором відчуття.
  Пам'ять - застаріле відчуття.
 4. Все, що ми розуміємо, спочатку було сприйнято нами у відчутті. Що ми не відчували, те не здатні помислити.
 5. Теперішній час - це буття в природі, минулий - буття в пам'яті, але в майбутньому немає буття, це фікція розуму, що подумки застосовує наслідки минулих дій до передбачення майбутніх результатів. Наприклад: завбачливий/"благоразумный" - це той, хто має найбільше досвіда в данній сфері, розуміє певнi знаки - відношення наступної події до попередньої і навпаки.
 6. Зловживання мовою - це завдання нею болю/шкоди іншiй людинi.
 7. Справедливий - той, хто в свoix діях додержується законів своєї країни.
 8. Істина й неправда - атрибути мовлення людини, а не атрибути речей.
  Істина - правильна розстановка імен в наших твердженнях. Людина має пам'ятати, що означає ім'я, яким вона користується. Отже, геометрія - єдина наука, де все правильно починається з визначення термінів. Тому кожний читач має перевіряти і виправляти визначення авторів, а не покалдатись на їх авторитет.
 9. Категорії імен:
  • матерія;
  • якість матерiї - наприклад: довга, гаряча;
  • властивості нашого тіла, що сприймає об'єкт, а ми вже тодi міркуємо над нашим сприйняттям його;
  • імена того, що існує або не існує в природi (ніщо, ніхто). Слова, що не мають значення - це результат творчості схоластів.
 10. Розуміння - коли людина, почувши мовлення, має ті думки, для позначення яких ця промова i була призначена.
 11. Правильне "рассуждение" - це результат складання й віднімання імен, договорів, законів, ліній, фігур, чисел. Не може бути вневненостi в правильностi кінцевого міркування/"рассуждения" без впевнененостi в правильностi і поступовості всiх проміжних міркувань/"рассуждений".
 12. Помилка - оманливе припущення конкретного характеру, коли людина зробила висновок з свого минулого досвіду щодо майбутнього певної речi, спостерігаючи її, а так не сталось, хоча й могло бути.
  Абсурд - тверждення загального характеру, яке у випадку його невірності не може бути представлене як можливість. Це слова, при яких ми сприймаємо тiльки звук. Наприклад: круглий чьотирикутник, свободна воля.

  Причини абсурдних висновків:

  • відсутність метода - філософи не починають свoї міркування з визначення імен, якими вони користуються;
  • імена тіл даються іх акциденціям (випадковим, тимчасовим, незначним властивостям) й навпаки - iмена акциденцiй даються тiлам;
  • імена акциденцій тіл, що знаходяться ззовні нас, даються акциденціям нашого тіла;
  • тавтологiя - "масло масляне";
  • використання в науковiй мові замість точних слів метафор "дорога йде", "приказка каже";
  • "двусмысленные" слова;
  • результати творчості схоластів - "пресуществление", "гипостатический" - слова, що не мають значення.
 13. Здатність до наукового міркування досягається старанністю:
  • правильним використанням імен;
  • правильним методом просування вперед.
  Наука - умовне знання закономірностей й взаємозалежностей фактів. (Пам'ять, відчуття - це тiльки абсолютне знання фактів)
 14. Кращий науковий авторитет - власний розум. "Мнимая мудрость"(коли людина думає, що вона щось знає, хоча насправдi це не так) - гірша за все - i є абсурдом.
  Нерозважливо (безрассудно) - керуватись загальними сентенціями, мудростями з книг, святим письмом; коли не маєш наукового знання, тоді краще (благоразумнее) - використовувати природну властивість виносити суждення, керуючись власним досвідом.
 15. Поняття "добро", "зло", "пусте" - використовуються усіма відносно власних бажань і вподобань, а не існують в самих речах по природi. В державi "добро" й "зло" - це результат договору громадян, коли їх розсуждує арбітр, якого вони всi вибрали і зробили його рішення правилом.
 16. Воля - останнє бажання при обмірковуванні, що закінчується дією/відмовою від дії.
 17. Природний розум - надбання практики й досвіда без метода i навчання.
 18. Могутність - це об'єднані сили: коли маєш багато друзів, слуг. Максимальна людська могутність - складається з сил більшості людей, об'єднаних угодою - і перенесена вона на 1 особистість - фізичну чи громадян, яка користується усiма цими силами за власною волею (це могутність держави)/ або в залежності від волі кожного окремо (могутнiсть партії).

  Репутація могутності є могутнiсть. Знання - невелика могутнiсть, т.я. ззовні вони не проявляються, впізнати їх здатний тiльки інший знаючий.

 19. Щастя - невпинний рух бажання від одного до іншого об'єкта.
 20. Природна причина релігії - хвилювання щодо майбутнього.
  Релігія 1-го виду: частина людської полiтики, заснована на страхах і забобонах, мета - виконання підданими обов'язків, що їх потребують земні царі ("язычники").
  Релігія 2-го виду: божественна полiтика і відноситься до підданих царства Божого: полiтика і громадянськi закони - це частина релігії, духовна влада=світській.
 21. Всі зміни в релігії - йдуть від розпусти духовенства.
 22. Природний стан: вiйна всіх проти всіх, немає справедливо/несправедливо, немає приватної власностi, кожний має право на все.
 23. Природнє право - свобода дій кожного для власного самозахисту.
 24. Свобода - відсутність зовнішніх перешкод, які могли б забрати в людини владу робити те, що вона бажає, але не можуть заважати використовувати владу, залишену людині, відповідно до її розуму.
 25. Природний закон: припис, винайдений розумом, що забороняє людинi робити те, що смертельно для її життя.
 26. Право - свобода робити/не робити щось, закон визначає право, зобов'язує з цього щось одне.
  *Гоббс часто плутає поняття "закон" i "право"*
 27. Основний природний закон:
  1. Потрібно шукати мир й слідувати йому;
  2. Зміст природного права: право захищати себе всiма засобами.

  2-й природний закон: людина відмовляється від права на все - т.я. це необхідно в інтересах миру й самозахисту. Людина має такий ступінь свободи по відношенню до інших людей, який вона допускає в інших по відношенню до себе.

  Мета зречення від права на все: гарантія безпеки особистості. Невідчужуване право: право на захист власного життя.

 28. Договір - взаємне перенесення прав. Договір є акт волі і результат обмірковування.
  Дарунок - одностороннє перенесення своїх прав (безвозмездно).
 29. Передача права на мету містить передачу права на засоби.
 30. Договір, що зобов'язує мене не противитись насиллю завжди (!) недійсний.
 31. 3-й природний закон: справедливість. Люди зобов'язані виконувати укладену угоду. Несправедливість - порушення договору. Справедливість і власність з'явились тiльки пiсля держави, бо вони забезпечені публічною владою.
 32. Арифметична справедливість - справедливість контрагента (виконує зобов'язання), геометрична - справедливiсть Арбітра - це акт визначення того, що є справедливим - воздає кожному йому належне.
 33. Природнi закони незмінні і вічні: 9-й природний закон: всi люди від природи рівні.

  11-й природний закон: неупережденість, якщо людина - суддя в суперечці (це геометрична справедливiсть)

 34. частина II. Про Державу

 35. Суверен - держава - єдина особа, що їй шляхом взаємного договору множина людей передала своє природне право робити все, для того, щоб ця особа була взмозі використовувати силу й засоби всіх їх так, як вирішить за необхідне для їх мира й захисту. Кожний визнає себе відповідальним за те, щоб, кожний підкорив свою волю і судження волі суверена.
  *наприклад, Б. Спіноза - вказує пiдкорити тiльки волю*
 36. Суверен володіє верховною владою. 2 шляхи досягнення верховної влади: 1) фізична сила або 2) добровільна згода людей підкоритись одному - державi, заснована ця згода на встановленні таких принципiв:
  • піддані не можуть змінити форму правління;
  • суверен apriori не може порушити договір, бо він його з підданими не укладав;
  • піддані взяли на себе відповідальність за дії суверена, тому не мають сенсу його засуджувати;
  • будь-який суверен не піддається покаранню від підданих;
  • суверен здiйснює цензуру слова: "В хорошем управлении мнениями состоит хорошее управление действиями людей с целью водворения среди них мира и согласия";
  • суверен визначає права власності, податки, судові рішення, війна та мир, радники, чиновники, нагорода й покарання - все на свiй розсуд. Всi ці права неподільні і невідчужувані від суверена;
  • т.я. суверен - підданий тiльки Бога, він має додержуватись природних законів, порушити закон він може тiльки по відношенню до Бога, не до підданих.

  Обов'язки суверена:

  • забезпечення безпеки і життєвого блага народа.
  • просвітити народ щодо законів
 37. Три форми правління в залежності від суверена: монархія, демократія, аристократія.
 38. Вибори нового суверена означають розпад держави, повернення в стан вiйни, порушення договору, т.я. за ним воля суверена - верховна. Право визначення порядка наслідування належить суверену, бо інакше воно належало б тому, хто за нього вищий - а це неможливо.
 39. Свободна людина - та , якiй ніщо не перешкоджає зробити бажене, т.я. вона по своїм фізичним і розумовим здібностям взмозі зробити це. Свободний той, хто за бажанням може стати свободним (суверен).
 40. Свобода підданих: сумісна зі страхом і необхідністю:
  • що не заборонено законом суверена, те дозволено;
  • свобода підданого сумісна з необмеженою владою суверена;
  • піддані - винуваті і невинуваті - мають свободу захищати своє життя;
  • піддані підкоряються суверену доти -
   1. доки він взмозі їх захистити;
   2. в разі полону, під страхом смерті підданий має право пiдкоритись новому пану, а той надає йому фізичну свободу - тобто укладається нова угода.
   3. якщо монарх сам став підданим іншого суверена - його підданим повертається природний стан (це тiльки коли монарх має фізичну свободу, а не в тюрмі в полонi).
   4. якщо суверен відрікся від верховної влади за себе і за своїх наступників.
   5. якщо суверен відправив людину у вигнання.
 41. Впорядковані групи людей, підвладні суверену:
  • політичні групи/юридичнi особи - утворені на основі повноважень, наданих їм верховною владою. Функції: управлiння мiстами, провінціями.
  • приватні групи - засновані самими підданими/ чужеземними підданими. Не мають публічно-правових повноважень.
 42. Родина - це приватне, впорядковане, законне тіло. Приватне впорядковане незаконне тіло - наприклад, корпорація волоцюг, злодіїв.
 43. Державний службовець - особа політична, а не приватна. Священник - державний службовець, підпорядковуєтья суверену.
 44. Немає сенсу виокремити державну землю для поповнення державної казни - це не держава вже буде, а повернення до природного стану.
 45. Громадянське/Цивільне право: приписи держави, встановленi для підданих, щоб вони могли ідентифікувати свою дію як правильну/неправильну.
  • тiльки суверен є законодавцем;
  • суверен не підкоряється громадянським законам;
  • практика отримує силу закона не від давності, а тiльки за бажанням cуверена.
  • природний закон - це частина цивільного закону. Природний закон вище за судовий прецедент.
 46. Види цивільних законів за Кодексом Юстініана:
  • Накази принцепса/ англiйський аналог - накази англiйських королей;
  • Народнi Збори + сенат = видають декрет всьому римському народу / аналог - постанови парламенту;
  • Народнi Збори / аналог - палата громад в Англiї;
  • Сенат/ аналог - державна Рада;
  • Едікти преторів, еділів/ аналог - головні судді в Англiї;
  • Юристи-тлумачі, за рішенням імператора результат їх тлумачення визнавався як обов'язковий/ Англiя - аналогу немає;
  • Неписані звичаї.
 47. Причини злочинів:
  • "ложные" принципи права;
  • брехливі вчителі права;
  • людські пристрасті, сподівання на своє багатство, друзів.
 48. Законність: ніхто не може бути покараний до того, як його діло слухалось в суді і був винесений звинувачувальний вирок.
 49. Розпад держави - на вiйнi - коли внутрiшнiй/зовнiшнiй ворог переміг. Право суверена на владу в такому випадку не знищується, але обов'язок підданих йому підкорятись - знищується.

  Причини розпаду держави:

  • недостатність абсолютної влади;
  • бунтівні вчення;
  • претензії на боже натхнення;
  • свобода совісті;
  • помилкова думка, що суверен повинен підкорятись цивільним законам - це не так, природним - так, має пiдкорятись, але не юридично закрiпленим;
  • абсолютне право власності на своє майно;
  • вчення про подільність верховної влади;
  • уподібнення до греків та римлян;
  • змішана форма правління;
  • якщо мало грошей в скарбниці, популярнi деякi діячи, монополії, зловживання державних відкупщиків, свобода висловлювання проти верховної влади.
 50. Піддані зобов'язані суверенам безумовно підкорятись в усьому, що не суперечить законам Бога (тобто природним законам).
 51. *Конспект III i IV частин книги вiдсутнiй*
на главную страницу
Hosted by uCoz