ј–ЌќЋ№ƒ   ƒ∆ќ«≈‘   “ќ…ЌЅ≤,
"ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ": додатки
“аблиц¤ 1. ќстаточна класиф≥кац≥¤ цив≥л≥зац≥й за “ойнб≥, 1972 р.
 1. ѕовн≥стю розвинен≥ цив≥л≥зац≥њ
  1. Ќезалежн≥ цив≥л≥зац≥њ, не спор≥днен≥ з ≥ншими:
   • центральноамериканськ≥ (май¤, мекс≥канська, юкатанська);
   • андська

   Ќеспор≥днен≥ з ≥ншими:
   • шумеро-аккадська (в тому числ≥ вав≥лонська);
   • Їгипетська;
   • егейська (цей терм≥н тепер включаЇ м≥нойську ≥ елладський вар≥ант егейськоњ цив≥л≥зац≥њ);
   • ≥ндська;
   • давньокитайська (цей терм≥н охоплюЇ далекосх≥дну та перед-Ўан цив≥л≥зац≥њ) за виданн¤м [1], в ≥ншому виданн≥ названа китайською [2].

   —пор≥днен≥ з ≥ншими (1 група):
   • с≥р≥йська (спор≥днена з шумеро-аккадською, Їгипетською, егейською та хеттською);
   • елл≥нська (спор≥днена з егейською);
   • ≥нд≥йська (спор≥днена з ≥ндською, сюди треба ще додати ≥ндуњстську).

   —пор≥днен≥ з ≥ншими (2 група):
   • православно-христи¤нська (спор≥днена з с≥р≥йською та елл≥нською);
   • зах≥дна (з с≥р≥йською та елл≥нською);
   • ≥сламська (з с≥р≥йською та елл≥нською).


  2. —ател≥тн≥ цив≥л≥зац≥њ:
   • м≥сс≥с≥пська (сател≥т центральноамериканськоњ);
   • п≥вденно-зах≥дна (сател≥т центральноамериканськоњ);
   • п≥вн≥чноандська (сател≥т андськоњ);
   • п≥вденноандська (сател≥т андськоњ);
   • еламська (сател≥т шумеро-аккадськоњ);
   • хеттська (сател≥т шумеро-аккадськоњ);
   • ”рарту (сател≥т шумеро-аккадськоњ);
   • ≥ранська (сател≥т спершу шумеро-аккадськоњ, а згодом с≥р≥йськоњ);
   • корейська (сател≥т давньокитайськоњ [1] );
   • ¤понська (сател≥т давньокитайськоњ [1] );
   • в'Їтнамська (сател≥т давньокитайськоњ [1] );
   • ≥тал≥йська (сател≥т елл≥нськоњ, включно з етрусками);
   • п≥вденно-сх≥дна аз≥атська (спочатку сател≥т ≥нд≥йськоњ, в ≤ндонез≥њ та ћалайњ - ≥сламськоњ);
   • т≥бетська (сател≥т ≥нд≥йськоњ, включно з ћонгол≥Їю та  алмик≥Їю);
   • руська (спочатку сател≥т православноњ, згодом - зах≥дноњ).


 2. Ќедорозвинен≥ цив≥л≥зац≥њ
  • перша с≥р≥йська (час≥в г≥ксос≥в; затьмарена Їгипетською цив≥л≥зац≥Їю);
  • нестор≥ансько-христи¤нська (далекосх≥дна христи¤нська; затьмарена ≥сламською);
  • моноф≥зитсько-христи¤нська (затьмарена ≥сламською);
  • далекозах≥дна христи¤нська (кельтська; затьмарена зах≥дною);
  • сканд≥навська (затьмарена зах≥дною);
  • середньов≥чний зах≥дний "космос" м≥ст-держав (затьмарений зах≥дною).

     ƒжерела:
     1   “ойнб≥ ј.ƒж. ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ. “.2. -  .: ќснови, 1995. - —. 374-375.
     2   “ойнби ј.ƒж. ÷ивилизаци¤ перед судом истории: —борник. - ћ.: јйрис-пресс, 2003. - —. 247-249.
“аблиц¤ 2.  омпактна характеристика цив≥л≥зац≥й


÷ив≥л≥зац≥¤

—пор≥днен≥сть

„ас ≥ м≥сце утворенн¤

¬иклик

ƒоба лихол≥тт¤

—в≥това держава

¬селенський мир

‘≥лософ≥њ

–ел≥г≥¤

ƒжерело рел≥г≥йноњ духовност≥

™гипетська

н≥ з ким не спор≥днена

долина Ќ≥лу; понад 4 000 до –.’.

природний: наступ посухи

2424 - 2070/60 до –.’.

—ереднЇ ÷арство; Ќове ÷арство

бл. 2070/60 - 1660 до –.’.

атон≥зм (недо-розвинена)

культ ќз≥р≥са; атон≥зм

чужоземне? - шумерське?

јндська

н≥ з ким не спор≥днена

јндське узбережж¤ ≥ плато; приблизно на початку христи¤нськоњ ери

природний: берегова пустел¤; суворий кл≥мат на майже безпл≥дному плато

? - бл. 1430 по –.’.

≤мпер≥¤ ≤нк≥в/ пот≥м - ≤спанське ¬≥це- орол≥вство ѕеру

1430 - 1533 по –.’.

в≥ракочањзм (недо-розвинена)

...

...

ƒавньо-китайська

з давн≥шими цив≥л≥зац≥¤ми зв'¤зку не маЇ; спор≥днена з далекосх≥дною

понизз¤ ∆овтоњ р≥чки; близько 1500 до –.’.

природний: болота, повен≥, жарка спека вл≥тку ≥ сувор≥ морози взимку

634 - 221 до –.’.

≥мпер≥њ ÷≥нь ≥ ’ань

221 до –.’. 172 по –.’.

моњзм, даосизм, конфуц≥анство

буддизм, маха¤ни, неодаосизм

чужоземне в перших двох (≥ндо-елл≥но-с≥р≥йське); туб≥льне, але насл≥дувальне в неодаосизму

ћ≥нойська

з давн≥шими цив≥л≥зац≥¤ми зв'¤зку не маЇ; спор≥днена (слабко) з елл≥нською та с≥р≥йською

острови ≈гейського мор¤; до 3000 р. до –.’.

природний: море

? - 1750 до –.’.

"“аласократ≥¤ ћ≥носа"

бл. 1750 - 1400 до –.’.

...

...

...

Ўумерська

з давн≥шими цив≥л≥зац≥¤ми зв'¤зку не маЇ; ? спор≥днена з вав≥лонською ≥ ? хеттською

понизз¤ “игру - ≈вфрату; до 3500 р. до –.’.

природний: наступ посухи

бл. 2677 - 2298 до –.’.

≥мпер≥¤ Ўумеру й јккаду

бл. 2298 - 1905 до –.’.

культ “аммуза - але шумерське сусп≥льство не створило н≥чого такого, що можна було б назвати новою рел≥г≥Їю

ћай¤нська

з давн≥шими цив≥л≥зац≥¤ми зв'¤зку не маЇ; спор≥днена з юкатанською ≥ мекс≥канською

центрально-американський троп≥чний л≥с; до 500 р. до –.’.

природний: др≥муч≥сть троп≥чного л≥су

? - бл. 300 р. по –.’.

"ѕерша ≥мпер≥¤ ћай¤"

бл. 300 - 690 по –.’.

¬ процес≥ свого розпаду май¤нське, хеттське, вав≥лонське та ≥ндське сусп≥льства н≥би повертаютьс¤ до етосу перв≥сноњ людини, зовс≥м не пом≥чаючи провалл¤, ¤ке розд≥л¤Ї розкуту сексуальн≥сть њхньоњ рел≥г≥њ з надм≥рним аскетизмом њхньоњ ф≥лософ≥њ; в них пробуджуЇтьс¤ почутт¤ гр≥ха через потр¤с≥нн¤, пережите внасл≥док обвалу колишньоњ сусп≥льноњ структури.

ёкатанська

обидв≥ доч≥рн≥ у в≥дношенн≥ до май¤нськоњ

безводний, безл≥сий вапн¤ковий шельф ёкатанського п≥вострова; п≥сл¤ 629 по –.’.

природний: безпл≥дний п≥востр≥в

? - 1521 по –.’.

≤спанське ¬≥це- орол≥вство Ќовоњ ≤спан≥њ (ацтеки вже створювали св≥тову державу, коли прийшли ≥спанц≥)

1521 - 1821 по –.’.

ћекс≥канська (згодом злилас¤ з ёкатанською, утворивши центрально-американську)

соц≥альний: розпад май¤нського сусп≥льства

...

...

’еттська

можливо, слабко-доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до шумерськоњ, але з нешумерською рел≥г≥Їю

 аппадок≥¤, в≥дразу за шумерськими кордонами; до 1500 до –.’.

соц≥альний: розпад шумерського сусп≥льства

стала пан≥вною у своЇму власному св≥т≥ в XV стор≥чч≥ до –.’.; в≥йни з ™гиптом п≥сл¤ 1352 до миру 1278 до –.’.; затоплена хвилею м≥грац≥њ бл. 1200 - 1190 рр. до –.’.

...

÷ив≥л≥зац≥¤

—пор≥днен≥сть

„ас ≥ м≥сце утворенн¤

¬иклик

ƒоба лихол≥тт¤

—в≥това держава

¬селенський мир

‘≥лософ≥њ

–ел≥г≥¤

ƒжерело рел≥г≥йноњ духовност≥

—≥р≥йська

слабко-доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до м≥нойськоњ; спор≥днена з ≥ранською й арабською

—≥р≥¤, до 1100 до –.’.

соц≥альний: розпад м≥нойського сусп≥льства

бл. 937 - 525 рр. до –.’.

≤мпер≥¤ јхемен≥д≥в; јрабський ’ал≥фат

бл. 525 - 332 до –.’.; бл. 640 - 969 по –.’.

зерван≥зм (недо-розвинена)

≥слам

туб≥льне (тобто мiсцеве)

¬ав≥лонська

слабко-доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до шумерськоњ

≤рак; до 1500 р. до –.’.

соц≥альний: розпад шумерського сусп≥льства

? - 610 до –.’.

Ќово-вав≥лонська ≥мпер≥¤

610 - 539 до –.’.

астролог≥¤

юдањзм; зороастризм

чужоземне - с≥р≥йське; чужоземне - с≥р≥йське

≤ранська (згодом злилас¤ з арабською, утворивши ≥сламську)

обидв≥ доч≥рн≥ у в≥дношенн≥ до с≥р≥йськоњ, а п≥сл¤ 1516 по –.’. злилис¤, утворивши ≥сламське сусп≥льство

јнатол≥¤, ≤ран, долини ќксу ≥ яксарту; до 1300 до –.’.

соц≥альний: розпад с≥р≥йського сусп≥льства

...

јрабська

јрав≥¤, ≤рак, —≥р≥¤, ѕ≥вн≥чна јфрика; до 1300 до –.’.

соц≥альний: розпад с≥р≥йського сусп≥льства

...

ƒалекосх≥дна (головний стовбур)

доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до давньо-китайськоњ, маЇ в≥дгалуженн¤ в япон≥њ

 итай; до 500 р. по –.’.

соц≥альний: розпад давньо-китайського сусп≥льства

878 - 1280 по –.’.

ћонгольська ≥мпер≥¤; ћаньчжурська ≥мпер≥¤

1280 - 1351 по –.’.; 1644 - 1853 по –.’.

...

католицтво; тайп≥н

чужоземне - зах≥дне; нап≥в-чужоземне - ≥з зах≥дним забарвленн¤м

ƒалекосх≥дна (¤понське в≥дгалуженн¤)

в≥дгалуженн¤ в≥д головного стовбура далекосх≥дноњ

японський арх≥пелаг; п≥сл¤ 500 р. по –.’.

природний: нова земл¤; соц≥альний: контакти з головним стовбуром

1185 - 1597 по –.’.

ƒиктаторське правл≥нн¤ ’≥дейос≥ ≥ —егунат “окугава

1597 - 1863 по –.’.

...

дзьодо; дзьодо-с≥н-сю; н≥т≥рен≥зм; дзен

нап≥в-чужоземне - з головного стовбура; туб≥льне; туб≥льне; нап≥в-чужоземне - з головного стовбура

≤ндська

з давн≥шими цив≥л≥зац≥¤ми зв'¤зку не маЇ; спор≥днена з ≥ндуњстською

долини ≤нду й √ангу; бл. 1500 р. до –.’.

природний: др≥муч≥сть троп≥чного л≥су

? - 322 до –.’.

≥мпер≥¤ ћаур'њв; ≥мпер≥¤ √упт

322 - 185 до –.’.; 390 - бл. 475 по –.’.

буддизм х≥на¤ни; джайн≥зм

≥ндуњзм

туб≥льне

≤ндуњстська

доч≥рн¤ у в≥днешенн≥ до ≥ндськоњ

ѕ≥вн≥чна ≤нд≥¤; до 800 р. по –.’.

соц≥альний: розпад ≥ндського сусп≥льства

бл. 1175 - 1572 по –.’.

≥мпер≥¤ ћогол≥в; Ѕританська ≤нд≥¤

бл. 1572 - 1708 по –.’.; бл. 1818 по –.’. -

...

каб≥ризм; сикх≥зм; брахмо самадж

нап≥в-чужоземне - ≥сламське; нап≥в-чужоземне - зах≥дне забарвленн¤

≈лл≥нська

слабко-доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до м≥нойськоњ; предок зах≥дноњ ≥ православно-христи¤нськоњ

узбережж¤ та острови ≈гейського мор¤; до 1100 р. до –.’.

природний: безпл≥дна земл¤ ≥ море; соц≥альний: розпад м≥нойського сусп≥льства

431 - 31 до –.’.

–имська ≥мпер≥¤

31 до –.’. - 378 по –.’.

платон≥зм; стоњцизм; еп≥курейство; п≥ррон≥зм

христи¤нство; м≥трањзм; ман≥хейство; культ ≤з≥ди; буддизм маха¤ни; культ  ≥бели; неоплатон≥зм

чужоземне - с≥р≥йське; чужоземне - с≥р≥йське; чужоземне - с≥р≥йське; чужоземне - Їгипетське; чужоземне - ≥ндське; чужоземне - хеттське; туб≥льне

ѕравославно-христи¤нська (головний стовбур)

доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до елл≥нськоњ, маЇ в≥дгалуженн¤ на –ус≥

јнатол≥¤; до 700 р. по –.’. (остаточний розрив ≥з «аходом у XI стор≥чч≥)

соц≥альний: розпад елл≥нського сусп≥льства

977 - 1372 по –.’.

ќттоманська ≤мпер≥¤

1372 - 1768 по –.’.

...

≥мам≥тський шињзм; бедреддин≥зм

чужоземне - ≥ранське; нап≥в-чужоземне - з ≥ранським забарвленн¤м

ѕравославно-христи¤нська (руське в≥дгалуженн¤)

в≥дгалуженн¤ в≥д головного стовбура православно-христи¤нського

–усь; X стор≥чч¤ по –.’.

природний: нова земл¤; соц≥альний: контакти з головним стовбуром

1075 - 1478 по –.’.

ћосковська ≥мпер≥¤

1478 - 1881 по –.’.

...

сектантство; в≥дроджене протестантство

туб≥льне; чужоземне - зах≥дне

«ах≥дна

доч≥рн¤ у в≥дношенн≥ до елл≥нськоњ

«ах≥дна ™вропа; 700 р. по –.’.

природний: нова земл¤; соц≥альний: розпад елл≥нського сусп≥льства

...

÷ив≥л≥зац≥¤

—пор≥днен≥сть

„ас ≥ м≥сце утворенн¤

¬иклик

ƒоба лихол≥тт¤

—в≥това держава

¬селенський мир

‘≥лософ≥њ

–ел≥г≥¤

ƒжерело рел≥г≥йноњ духовност≥


«а виданн¤м: ј.ƒж. “ойнб≥, ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ, “.1,  ињв, "ќснови", 1995 р., с. 546 - 548
*ўоб зм≥нити розм≥р л≥тер в таблиц≥ 2 на б≥льш≥ - збереж≥ть документ, розкрийте його у вигл¤д≥ HTML ≥ в 4-му рахуючи зверху дескриптор≥ style зам≥н≥ть font-size, наприклад на 8 або 10pt*
“аблиц¤ 3.  оротка характеристика недорозвинених ≥ загальмованих цив≥л≥зац≥й
 1. Ќедорозвинен≥ цив≥л≥зац≥њ: ембр≥они цих цив≥л≥зац≥й залишилис¤ в недорозвиненому стан≥ внасл≥док перенапруги у спробах в≥дпов≥сти на сер≥ю виклик≥в, що ви¤вилис¤ дл¤ них занадто суворими:
  • ƒалекозах≥дна христи¤нська цив≥л≥зац≥¤: виникла в "кельтському по¤с≥", передус≥м в ≤рланд≥њ, десь п≥сл¤ 375 р. по –.’. ¤к в≥дпов≥дь на природний виклик новоњ земл≥ ≥ подв≥йний соц≥альний виклик елл≥нського сусп≥льства, ¤ке перебувало в процес≥ розпаду, ≥ зах≥дного сусп≥льства, ¤ке тод≥ щойно утворювалос¤. ѕер≥од в≥докремленост≥ тривав в≥д бл. 450 до бл. 600 р. по –.’.  ельти пристосували христи¤нство до своЇњ варварськоњ соц≥альноњ ≥ духовноњ спадщини; в шостому стор≥чч≥ ≤рланд≥¤, безперечно, була центром ваги всього зах≥дного христи¤нства; њњ ориг≥нальн≥сть про¤вл¤лас¤ в церковн≥й орган≥зац≥њ, в л≥тератур≥ й мистецтв≥. ќстанн≥х удар≥в по ц≥й цив≥л≥зац≥њ завдали в≥к≥нги з дев'¤того по одинадц¤те стор≥чч¤ та церковн≥ власт≥ –иму й пол≥тичн≥ власт≥ јнгл≥њ в дванадц¤тому стор≥чч≥.


  • ƒалекосх≥дна христи¤нська цив≥л≥зац≥¤: виникла в осередд≥ нестор≥анського христи¤нства в басейн≥ ќксу-яксарту ≥ загинула, коли цей рег≥он було приЇднано до јрабськоњ ≤мпер≥њ в 737 - 741 по –.’., п≥сл¤ того ¤к в≥н майже впродовж дев'¤ти стор≥ч був у пол≥тичному та в культурному план≥ в≥докремлений в≥д решти с≥р≥йського св≥ту. ÷¤ зародкова цив≥л≥зац≥¤ стала продуктом тих дев'¤ти стол≥ть центральноаз≥атськоњ ≥стор≥њ, коли цей рег≥он жив своњм власним житт¤м, виконуючи специф≥чн≥ функц≥њ, покладен≥ на нього його географ≥чним м≥сцерозташуванн¤м на великих торговельних шл¤хах ≥ великим числом грецьких колон≥ст≥в, ¤к≥ там оселилис¤.


  • —кандинавська цив≥л≥зац≥¤: утворилас¤ в середовищ≥ елл≥нського зовн≥шнього пролетар≥ату п≥сл¤ надлому –имськоњ ≥мпер≥њ; з к≥нц¤ шостого стор≥чч¤ скандинави були ≥зольован≥ в≥д римського христи¤нства прошарком поганських слов'¤нських племен. —вою власну цив≥л≥зац≥ю вони почали розвивати лише п≥сл¤ того, ¤к контакти ≥з «аходом було в≥дновлено, проте к≥нець к≥нцем вона загинула,. коли жител≥ ≤сланд≥њ навернулис¤ в христи¤нство. ≈тос ц≥Їњ цив≥л≥зац≥њ був насичений естетичним св≥тобаченн¤м ≥ дивовижно скидавс¤ на давньогрецьку культуру. 2. «агальмован≥ цив≥л≥зац≥њ: ус≥ вони скам'¤н≥ли внасл≥док того, що мусили зд≥йснити ≥ зд≥йснили надпотужний ривок (tour de force), тобто њм довелос¤ давати в≥дгук на виклики, що були на меж≥ тих, ¤к≥ ще пробуджують стимул, ≥ тих, ¤к≥ привод¤ть у д≥ю "закон пр¤мо-зворотного зв'¤зку". ” випадку спартанц≥в та турк≥в-осман≥в надм≥рний виклик був людськоњ природи, у випадку ≥нших в≥н надходив ≥з ф≥зичного середовища. ƒв≥ характеристики, сп≥льн≥ дл¤ вс≥х загальмованих цив≥л≥зац≥й, - кастов≥сть ≥ спец≥ал≥зац≥¤. ¬с≥ вони зд≥йснювали чудеса людськоњ вол≥ та винах≥дливост≥, але коштом систематичного нехтуванн¤ притаманноњ саме людин≥ ¤кост≥ пристосовуватис¤ до вс≥х можливих обставин житт¤. ¬с≥ вони звернули на стежку регресу в≥д людського до тваринного начала.
  • ≈ск≥моси: стимул економ≥чноњ доц≥льност≥ спонукав њх прот¤гом ус≥Їњ зими жити на морськ≥й криз≥ (або на берез≥ скутого кригою океану), де вони полювали на тюлен≥в; цей надпотужний ривок забрав у них ст≥льки енерг≥њ, що на подальший поступ у них н≥чого не залишилос¤. ¬они мусили заплатити високу ц≥ну за досконале пристосуванн¤ свого житт¤ до пол¤рного кл≥матичного циклу.


  • “урки-османи: викликом надм≥рноњ сили стало дл¤ них географ≥чне перем≥щенн¤ кочовоњ сп≥льноти в чуже середовище, де перед ними постала нова проблема. Ќавчен≥ ран≥ше давати раду лише тваринам, вони тепер мали навчитис¤ зд≥йснювати владу над п≥дкореним людським сусп≥льством. Ќадпотужним ривком турк≥в-осман≥в стало винайденн¤ системи управл≥нн¤ за допомогою одомашнених раб≥в: тобто системи добору ≥ дресируванн¤ людських сторожових собак, ¤к≥ б догл¤дали ѕадишахову людську худобу. —вого дивовижного тр≥умфу вони дос¤гли завд¤ки тому, що майже ц≥лком забули про свою людську природу ≥, по сут≥, перетворилис¤ на тварин, спр¤мовуючи всю свою активн≥сть у вузьке р≥чище ≥нстинкту.


  •  очовики: природний виклик —тепу був спричинений тим самим наступом посухи, ¤кий покликав до житт¤ давньоЇгипетську та шумерську цив≥л≥зац≥њ. ѕ≥дкоренн¤ —тепу вимагаЇ в≥д кочовик≥в так багато снаги, що на щось ≥нше њњ в них не лишаЇтьс¤.  очовий спос≥б житт¤ переважаЇ хл≥боробський у к≥лькох в≥дношенн¤х: у одомашненн≥ тварин ≥ в розвитку економ≥чноњ техн≥ки, що б≥льше под≥бна до техн≥ки промисловоњ, н≥ж до с≥льськогосподарськоњ.


  • —партанц≥: на виклик перенаселенн¤, з ¤ким з≥ткнувс¤ весь елл≥нський св≥т у восьмому стор≥чч≥ до –.’., спартанц≥ в≥дгукнулис¤ своњм особливим надпотужним ривком, спр¤мувавши всю свою енерг≥ю у вузьке р≥чище в≥йськовоњ муштри, ц≥лковито нехтуючи - ¤к ≥ оттоманськ≥ турки - сутн≥сть людськоњ природи. ≤снуЇ разюча под≥бн≥сть м≥ж спартанською та оттоманською системами, ≥ це по¤снюЇтьс¤ схож≥стю в≥дгук≥в, даних на по сут≥ тотожний виклик, двома р≥зними людськими сп≥льнотами, що д≥¤ли ц≥лком незалежно й н≥чого одна про одну не знаючи.


  • ѕол≥нез≥йц≥: на природний виклик мор¤ вони в≥дпов≥ли надпотужним ривком морських мандр≥в. ѓхнЇ високе вм≥нн¤ було в тому, що вони зд≥йснювали ци дивовижн≥ подорож≥ у благеньких в≥дкритих човнах-каное, проте њм доводилос¤ платити за це необх≥дн≥стю абсолютного пристосуван¤ до м≥нливоњ вдач≥ “ихого океану - вони могли лише долати його неозор≥ простори, водночас не маючи найменшоњ певност≥ в тому, що подорож завершитьс¤ щасливо, ≥ пост≥йна нестерпна напруга к≥нець к≥нцем розр¤дилас¤ в розслаблен≥сть. ћегал≥тичн≥ статуњ на остров≥ ѕасхи св≥дчать про велике минуле њхн≥х творц≥в, бо мистецтво скульптури, мабуть, було занесене туди першопрох≥дц¤ми ≥ втрачене њхн≥ми нащадками, що втратили також ≥ вм≥нн¤ плавати в океан≥.
«а виданн¤м: “ойнб≥ ј. ƒж. ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ. “.1. -  .: ќснови, 1995. - —. 549 - 550на головну стор≥нку
Hosted by uCoz